Côn trùng hại kho

Côn trùng hại kho là một vấn đề thường gặp trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. Chúng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản phẩm của bạn và ảnh hưởng đến chất lượng của chúng. Tuy nhiên, với các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả, bạn có thể ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng hại kho và bảo vệ tài sản của mình.

Kiểm soát côn trùng, sinh vật hại trong các doanh nghiệp thực phẩm

Để đảm bảo sự an toàn, việc sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng và sinh vật gây hại là vô cùng quan trọng mặc dù cần cân nhắc một số yếu tố có thể ảnh hưởng từ việc sử dụng hóa chất kiểm soát, dưới đây là một số thông tin trả lời công dân – doanh nghiệp của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế