Thông tin dự án

Khách hàng: SPICYBOX
Thời gian: 17/8/2022 & 1/2/2023
Địa điểm: TP. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem thêm: Dự án tiêu biểu