DỰ ÁN VINCOM PLAZA

Thông tin dự án

Khách hàng: Vincom Plaza
Thời gian: 21/05/2022
Địa điểm: 15-17 Cộng Hòa, Phường 4, H. Tân Bình, TP.HCM

Xem thêm: Dự án tiêu biểu

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 1 225x300

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 2 225x300

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 3 225x300 Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 4 225x300

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 5 225x300

 

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 6 225x300

 

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 7 225x300

 

Saovietpest Vincom Plaza Cong Hoa 8 225x300

 

Bạn đang xem : DỰ ÁN VINCOM PLAZA