DỰ ÁN VICTORIA HEALTHCARE VIETNAM

Thông tin dự án

Khách hàng: Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare
Thời gian: 28/02/2023 & 11/02/2023
Địa điểm: 37 – 39 Lương Định Của, Q.2, TP.HCM

Xem thêm: Dự án tiêu biểu

Saovietpest Pk Victoriahealthcarevietnam 1 225x300Saovietpest Pk Victoriahealthcarevietnam 2 225x300

Saovietpest Pk Victoriahealthcarevietnam 3 225x300Saovietpest Pk Victoriahealthcarevietnam 4 225x300

 

Bạn đang xem : DỰ ÁN VICTORIA HEALTHCARE VIETNAM