Kiểm soát côn trùng, sinh vật hại trong các doanh nghiệp thực phẩm

Để đảm bảo sự an toàn, việc sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng và sinh vật gây hại là vô cùng quan trọng mặc dù cần cân nhắc một số yếu tố có thể ảnh hưởng từ việc sử dụng hóa chất kiểm soát, dưới đây là một số thông tin trả lời công dân – doanh nghiệp của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế